Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Dzieci przyjmowane są do placówki na podstawie formularza zgłoszeniowego, który można pobrać na stronie internetowej lub otrzymać w formie papierowej w placówce.
Rodzice przyjętych dzieci podpisują umowę o świadczenie usług opieki z dyrekcją przedszkola.
O przyjęciu dziecka decyduje liczba wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych oraz kolejność zgłoszeń.

Formularz

Wypełnij formularz
Pobierz formularz